Kedves Olvasó!


Az utóbbi időben a szenvedélymagatartások megelőzésével foglalkozó szakemberekkel folytatott szakmai beszélgetésekben is egyre többször találkozunk azzal, hogy a szakmai szolgáltatók számára munkájuk tervezése, a területen elfoglalt helyük értelmezése során információhiányba ütköznek. A prevenció területére vonatkozóan különösen is kevés információnk van, mivel ezekről a programokról nincsenek rendszeres, szisztematikus adatgyűjtések. Eddig 2003-2005-ben készült egy ehhez hasonló országos kutatás az iskolai prevenciós programokról (Paksi & Demetrovics 2005), majd 2008-ban az iskolán kívüli (Nádas & Paksi, 2009), s legutóbb 2015-ben általában a szenvedélymagatartások megelőzését célzó beavatkozásokról (Paksi, Magi, Demetrovics, 2015). A rendelkezésre álló információk tehát már frissítésre, kiegészítésre szorultak.

A különböző függőségek megelőzésére irányuló hazai beavatkozásokról az aktuális, strukturált információk nélkülözhetetlenek az egészségpolitikai beavatkozások tervezéséhez, a hiányterületek és fejlesztési irányok szakmai megalapozásához, fontosak az egyes programgazdák/szakmai szolgáltatók számára a programok fejlesztése, munkájuk tervezése, a területen elfoglalt helyük értelmezése során, s nem utolsó sorban elengedhetetlenek a felhasználók számára a programok közötti eligazodásban, a felelős, szükségletekkel harmonizáló programok kiválasztásban.

Ezen igényekre reflektálva a Magyar Addiktológiai Társaság – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – 2020 tavaszán hiánypótló kutatást indított. A kutatás célja a közvetlenül vagy közvetve a droghasználat és egyéb szerhasználati szokások, valamint viselkedési addikciók kockázatainak csökkentésére irányuló prevenciós programok feltárása, a nemzetközi standardoknak megfelelő strukturált leírása, s ezek alapján a prevenciós szervezetek, illetve az általuk működtetett programok/szolgáltatások aktuális kataszterének elkészítése volt. A kutatás megvalósítása a korábbi hasonló kutatásokat is végző Viselkedéskutató Társadalomtudományi Szolgáltató Kft. bevonásával történt.

Munkánk során összesen több mint 1200 szervezetet kerestünk meg, melyek közül 430 végzett 2017 és 2020 között valamilyen, a szenvedélymagatartások megelőzésére irányuló prevenciós tevékenységet. Kétharmaduk azonban vagy csak eseti jelleggel, vagy nem önállóan, csak valamilyen hálózat részerként végez prevenciót, vagy jelenleg szünetelteti tevékenységét. Összesen 276 olyan szervezetet azonosítottunk, akik aktuálisan is kínálnak valamilyen, a szenvedélymagatartások megelőzésére irányuló programszerű beavatkozást. 276 szervezet valamivel több mint egyharmada (35%), 97 szervezet vett részt a prevenciós szervezetekről és beavatkozásaikról részletesebb információkkal szolgáló kutatási fázisban, az un. Programinformációs Adatlap (PIAD) kitöltésében. Ezeknek Ezek körül a szervezetek közül azoknak a szervezeteknek a listája megtalálható meg a SZERVEZETEK menüpontban, akik még 2022 végén is végeztek prevenciós tevékenységet, és hozzájárultak adataik nyilvánosságra hozásához. Az egyes szervezetekre kattintva eljuthat a programjaik/szolgáltatásaik leírásához.

Oldalunkon a PROGRAMOK/SZOLGÁLTATÁSOK menüpontban e szervezetek programjai/szolgáltatásai között kereshet a baloldali sávban található többszempontú keresést lehetővé tevő szűrőpanel segítségével. A keresés első lépéseként kérjük válassza ki, hogy közvetlenül az interveniálni kívánt végső célpopulációra irányuló programot/szolgáltatást keres, vagy olyat, ami valamilyen közvetítő csoporton keresztül (kortársak, pedagógusok, egyéb szakemberek, esetleg szülők bevonásával) kívánja elérni a végső célpopulációt. Ezt követően jut el a kiválasztott programcsoporton belüli részletes kereséshez, ahol a célpopuláció jellege, a prevenció színtere, a megcélzott magatartások, a beavatkozás célkitűzései, illetve megvalósításának jellege szerint szűkítheti a keresést. Előfordulhat azonban, hogy ha minden szűrőfeltételt beállít az Ön számára „ideális” program/szolgáltatás jellemzői szerint, akkor üres halmazt eredményez a keresés, ezért kérjük, hogy első lépésben csak az Ön számára leginkább fontos jellemzők mentén szűrjön.

A keresőprogram használatát megelőzően hasznos lehet, ha rátekint a hazai prevenciós palettára. A prevenciós tevékenységben valamilyen módon érintett szervezetekről, illetve a megismert programokról, valamint a hazai prevenciós kínálat változásairól készült tanulmányunk megtalálható az ELEMZÉS menüpontban.

Bízunk benne, hogy az oldal használata segíteni fogja az Ön munkáját!

Paksi Borbála
Paksi Borbála
Felvinczi Katalin
Felvinczi Katalin