Drogepidemiológiai kutatások

 • Baranya megyei gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett 14-18 éves fiatalok szerhasználatának megelőzésére, visszaszorítására irányuló prevenciós tevékenység empirikus megalapozása (2019, "Egy füst alatt" Alapítvány)
 • Hajléktalanság és droghasználat (2016-2017, KAB-KT-16 25451)
 • A drogfogyasztás főbb mutatóinak alakulása a felnőtt népességben (2013, Nemzeti Drog Fókuszpont)
 • A zuglói közoktatási intézmények 7-12. évfolyamain tanulók drogérintettségének, és prevenciós szükségleteinek becslése (2012-2013, Zuglói Önkormányzat)
 • Drogfogyasztás és posztadoleszcencia – feltáró vizsgálat a fiatal felnőtt populáció körében (2009-2010, SzMM)
 • A budaörsi diákok alkohol- és drogfogyasztása, valamint dohányzása (2009, Budaörsi KEF)
 • Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról – OLAAP (2007, NDI, Drog Fókuszpont)
 • A fővárosi hajléktalan populáció drogérintettségének becslése (2006-2007, NDI)
 • Zalaegerszegi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása (2006-2007, KIÚT Drogellenes Alapítvány)
 • A 9-10. évfolyamos középiskolások drogfogyasztása Budapesten 2005-ben (2005-2006,NDI)
 • Egy speciális populáció droghasználata – „Sziget vizsgálat”(2005, ICSSZEM)
 • A felnőtt lakosság drogfogyasztókkal, drogfogyasztással kapcsolatos attitűdjeinek kvalitatív vizsgálata (2004-2005, GYISM)
 • A 11-12. évfolyamos középiskolások drogfogyasztása Budapesten 2004-ben (2001-2005, Fővárosi Önkormányzat)
 • A budapesti középiskolások alkohol- és drogfogyasztása (2002, ISM)
 • A felnőtt népesség alkoholfogyasztása és droghasználata Magyarországon (2001, ISM)