Paksi Borbála fotó elte kicsi

NÉV

 

TELEFON

E-MAIL

ÁLLAMPOLGÁRSÁG

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Paksi Borbála

A Viselkedéskutató Kft alapítója és ügyvezetője

+36 70452-0404

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

magyar

Izsák, 1964 05. 20.


SZAKMAI TAPASZTALAT

 
Időtartam 2014-
Foglalkozás, beosztás szociológus, kutató
Munkáltató neve és címe ELTE, PPK, Pszichológiai Intézet
Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás
   
Időtartam   2005-2015
Foglalkozás, beosztás szociológus, központvezető
Főbb tevékenységek és feladatkörök Kutatási projektek vezetése, koordinálása, kvantitatív és kvalitatív elemzések készítése
Munkáltató neve és címe Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, Viselkedéskutató Központ1093 Budapest, Közrakár u 4-6http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=50841
Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás
   
Időtartam  1997-2005
Foglalkozás, beosztás szociológus, egyetemi adjunktus
Főbb tevékenységek és feladatkörök kutatási projektek vezetése, koordinálása, kvantitatív elemzések készítése, egyetemi oktatás, továbbképzés
Munkáltató neve és címe Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (később BCE), Pedagógia Tanszék (később Pszichológia és Pedagógia Tanszék)
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás
   
Időtartam  1989-1997
Foglalkozás, beosztás szociológus, tudományos segédmunkatárs
Főbb tevékenységek és feladatkörök kutatásokban való részvétel, egyetemi oktatás
Munkáltató neve és címe Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE, később BKÁE, ill BCE), Szociológia Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás
   
Időtartam  1988-1989
Foglalkozás, beosztás szociológus, elemző
Főbb tevékenységek és feladatkörök empirikus kutatásokban való részvétel, elemzések készítése
Munkáltató neve és címe Országos Addiktológiai Intézet
Tevékenység típusa, ágazat kutatás

TANULMÁNYOK

 
Időtartam 1993-1996
végzettség / képesítés  Szociológia Ph.D abszolutórium
főbb tárgyak/gyakorlati képzés  Szociológia Doktori Iskola
Oktatást/képzést nyújtó szervezet  Budapesti Corvinus Egyetem (akkor BKE), Szociológia Tanszék
   
Időtartam  1985-1987
végzettség / képesítés Szociológus
főbb tárgyak/gyakorlati képzés szociológia
Oktatást/képzést nyújtó szervezet Budapesti Corvinus Egyetem (akkor: MKKE)
   
Időtartam 1983-1987
főbb tárgyak/gyakorlati képzés szciológiai és szociálpszichológiai kurzusok
Oktatást/képzést nyújtó szervezet Budapesti Corvinus Egyetem (akkor: MKKE) Rajk László szakkollégium
   
Időtartam  1982-1987
végzettség / képesítés Okleveles közgazda, közgazdász-tanár
főbb tárgyak/gyakorlati képzés

Elméleti közgazdaságtan

pedagógia

Oktatást/képzést nyújtó szervezet Budapesti Corvinus Egyetem (akkor: MKKE)

EGYÉB ISMERETEK/KÉSZSÉGEK

 
anyanyelv  magyar
idegen nyelv ismeret  angol középfokú, „C” típusú, állami nyelvvizsga
PC felhasználói készségek  MS Office alkalmazások gyakorlott használat, SPSS; további Windows alkalmazások

TISZTSÉGEK, TAGSÁGOK  
  Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület (NSKT), Kábítószer-statisztika fejlesztése munkacsoport – szakértő (2018-)
  Jogriporter Alapítvány – kuratóriumi tag (2018-)
  Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT) – kutatási munkacsoport vezető (2014-)
  Alternatíva Alapítvány - kuratóriumi tag (2006-)
  Magyar Addiktológiai Társaság (elnökségi tag, 2006-)
  Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (elnökségi tag, 2004-; alelnök 2016-)
  Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság (tag, 1998-)
  Magyar Szociológiai Társaság (tag, 1987-)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK  
  Miniszteri elismerő oklevél – drogepidemiológiai kutatómunkáért (Ifjúsági és Sportminisztérium, 2001)
  MTA Bólyai János Kutatási Ösztöndíj (1998-2001)
  Magyar Tudományért Alapítvány – kutatási ösztöndíj (1989-1990)
FONTOSABB KUTATÁSOK
 
 2016-2018 Az elterelés keretében végzett megelőző-felvilágosító szolgáltatás tartalmának és közvetlen hatásainak vizsgálata (EMMI)
 2016-2017 A hajléktalan populáció drog- és egyéb pszichoaktív szerhasználatának vizsgálata (EMMI)
 2014-2015 „A pedagógusok és pedagógusjelöltek pályamotivációinak vizsgálata és a pedagóguspálya megítélése az életpályamodell elemeivel összefüggésben” c. kutatás (OH. TÁMOP-3.1.5./12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” c. kiemelt project)
 2013-2017 Kísérlet a társadalmi kontroll „Janus arcúságának” megismerésére – a droghasználat társadalmi konstrukciójának példáján – társ kutató (OTKA 109375)
 2012 A magyarországi szerencsejáték termékek kockázati potenciáljának mérésére alkalmas mérőeszköz kidolgozása (Szerencsejáték Zrt.)
 2009-2010 A különböző addiktológiai problémák összefüggésének vizsgálata fiatal felnőttek körében (SzMM)
 2009 Reprezentatív kutatás/felmérés készítése és elemzése a közoktatás rendszerében alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenő vélekedések és reagálások vizsgálata (OM)
 2008 Jogerősen fogvatartottak kábítószerhasználata (NDI)
2007-2008 A közoktatásban tanuló diákok drogérintettségének a családi háttérrel valamint az iskola intézményével összefüggő tényezőinek vizsgálata, adatfúziós technikák segítségével (Oktatásért Közalapítvány)
2007 Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról – OLAAP (NDI, Drog Fókuszpont)
2006-2007 A fővárosi hajléktalan populáció drogérintettségének becslése (NDI)
2006 A közoktatási intézményekben a 2005. évi, ICSSZEM-OM támogatásával folyó iskolai egészségfejlesztő-drogmegelőzési tevékenység értékelésére irányuló kutatás, monitoring rendszer kialakítása (ICSSZEM)
2004 Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek alkohol- és drogfogyasztása (ESZCSM)
2003-2005 Pedagógusok mentálhigiénés állapota (OKI)
2003-2004 Reprezentatív felmérés a közoktatási rendszerben alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztési programokról (OM)
2002-2005 „Fények és árnyak” - Rizikótényezők, prevenciós szükségletek és lehetőségek (NKFP) 
2002-2003 A Magyarországi középiskolások alkohol- és egyéb drogfogyasztása, 2003-ban (OTKA-ISM)
2001 Az iskolai prevenciós programok felmérése és értékelése (ISM)
2001-2003 A demográfiai folyamatok társadalmi-gazdasági beágyazottsága (NKFP)
2000-2001 A felnőtt népesség alkoholfogyasztása és droghasználata Magyarországon (ISM)
1998-2001 „Középiskolások dohányzása, alkohol- és drogfogyasztása” – Az ESPAD’99 Európai Összehasonlító Iskolavizsgálat magyarországi projektje (OTKA)
1995-1997 Európai összehasonlító vizsgálat a középiskolások alkohol és drogfogyasztásáról. (Népjóléti Minisztérium)

PUBLIKÁCIÓK  
Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi

Fehérvári A., Széll K., Paksi B., Zsolnai A. (2018): Szervezeti jellemzők és iskolai eredményesség. In. Fehérvári A. (szerk): A borsszem Jankótól Bolognáig. Neveléstudományi tanulmányok. Metszéspontok. ELTE PPK-L’ Harmattan, 2018, Budapest, (77-94)

 

Paksi B., Kaló Zs., Arnold P. (2018): A drogjelenség reprezentációja az online és a nyomtatott sajtóban, valamint a közösségi médiában az elmúlt 18 évben – különös tekintettel a tematikus kontextusra. In. Gabos E. (szerk.): A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra.KOBAK” sorozat. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, Budapest, (97-108)

 

T. Buchman-Wildbaum, B. Paksi, E. Sebestyén, B. Kun, K. Felvinczi, Á. Schmelowszky, M. D. Griffiths, Zs.Demetrovics, R. Urbán (2018): Social rejection towards mentally ill people in Hungary between 2001 and 2015: Has there been any change? PSYCHIATRY RESEARCH 267: pp. 73-79.  (https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.05.051)

  Fehérvári A., Széll K., Paksi B. (2017): Az iskolai eredményesség szervezeti meghatározottsága. In.: Zsolnai A., Kasik L. (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. 2016. SZTE - MTA, (268-286)
  Paksi B., Demetrovics Zs., Magi A., Felvinczi K. (2017): Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 2015 (OLAAP 2015) reprezentatív lakossági felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. The methodology and sample description of the national survey on addiction problems in Hungary 2015 (NSAPH 2015)Neuropsychopharmacologia Hungarica, 19.(2):55-85. http://www.mppt.hu/images/magazin/pdf/xix-evfolyam-2-szam/paksi_honlapra.pdf
  Paksi B. (2017): ÚPSZ-használattal kapcsolatos epidemiológiai tapasztalatok az Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról (OLAAP 2015) című kutatás alapján. In: Felvinczi K. (szerk): Változó Képletek –ÚJ(abb) szerek: kihívások, mintázatok, megoldások. L’Harmattan Kiadó, Budapest, (45-68)
  Paksi B., Schmidt A. (2017): Pedagógusok új infokommunikációs technológiák használatával kapcsolatos tapasztalatai és vélekedései. Okos világ - okos iskola. Educatio. 26 (2), pp. 196-215
  Paksi B., Schmidt A. (2016): Pedagógusok újmédia-használata. In. Gabos E. (szerk.): A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra. KOBAK” sorozat. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, Budapest, (162-177).
  Paksi B., Veroszta Zs., Schmidt A., Magi A., Vörös A., Felvinczi K.(2015): Pedagógus – Pálya – Motiváció I.-II. Kutatási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján. Oktatási Hivatal, Budapest
  Paksi B., Veroszta Zs., Schmidt A., Magi A., Vörös A., Endrődi-Kovács V., Felvinczi K. (2015): Pedagógus – Pálya – Motiváció. Egy kutatás eredményei. Oktatási Hivatal, Budapest
  Paksi B., Schmidt A., Magi A., Eisinger A., Felvinczi K. (2015): Gyakorló pedagógusok pályamotivációi. Educatio. 2015/I. 63-82.
 

Maráz A., Eisinger A., Hende B., Paksi B., Kun B., Kökönyei Gy., Griffits M., Demetrovics Zs. (2015): Measuring compulsive buying behaviour: Psychometric validity of three different scales and prevalence in the general population and in shopping centres. Psychiatry Research 225: (3) pp. 326-334. (IF: 2,682) http://www.psy-journal.com/article/S0165-1781(14)01008-7/pdf

  Paksi B., Schmidt A. (2014): ÁROP-2.2.18 „Közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzés és azokról tájékoztatás” (NETEN A HIVATAL) című kiemelt projekt megvalósítása keretében a közszolgálati tisztviselők e-közigazgatási fel-készültségének és motivációjának vizsgálata. Kutatási jelentés. http://www.kormany.hu/download/1/c0/20000/AROP_2218_Hat%C3%A1svizsg%C3%A1lat_Kutat%C3%A1si%20jelent%C3%A9s_2%200.pdf
  Nyírády A., Paksi B. (2014): Drogfogyasztás az általános populációban. In: 2014-as éves jelentés az EMCDDA számára. Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest,  (17-22) http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2014.pdf
  R. Urbán, B. Kun, J. Farkas, B. Paksi, Gy. Kökönyei, Zs. Unoka, K. Felvinczi, A. Olah, Zs. Demetrovics (2014): Bifactor Structural Model of Symptom Checklists: SCL-90-R and Brief Symptom Inventory (BSI) in a non-clinical community sample. Psychiatry Research 216:(1) pp. 146-154 (IF: 2,682)
  Á. Gyepesi, R. Urbán, J. Farkas, L. Kraus, D. Piontek, B. Paksi, G. Horváth, A. Magi, A. Eisinger, J. Pilling, Gy. Kökönyei, B. Kun, Zs. Demetrovics (2014) : Psychometric properties of the Cannabis Abuse Screening Test in Hungarian Samples of Adolescents and Young Adults. European Addiction Research 20: (3) pp. 119-128.  (IF: 2.356) http://www.karger.com/Article/Abstract/353238
  Zonda T., Paksi B., Nagy G.: A vallásosság és az öngyilkosság összefüggésének hazai vizsgálatához az 1990-2010 közötti kistérségi adatok elemzése alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 2014. 1, (67-82) DOI: 10.1556/Mental.15.2014.1.4
  Paksi B., Magi A. (2013): Drogprevenciós helyzet(Jelentés) – kvalitatív kutatás a területen dolgozó szakmai szolgáltatók körében. socio.hu. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet online folyóirata. socio.hu 2013/2.  https://socio.hu/uploads/files/2013_2/1paksi_magi.pdf
  Zonda T., Paksi B., Veres E. (2013): Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2010) KSH, Budapest, (1-81)
Legfontosabb publikációk az életmű során
 

Paksi B., Demetrovics Zs., Magi A., Felvinczi K. (2017): Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 2015 (OLAAP 2015) reprezentatív lakossági felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. The methodology and sample description of the national survey on addiction problems in Hungary 2015 (NSAPH 2015)Neuropsychopharmacologia Hungarica, 19.(2):55-85. http://www.mppt.hu/images/magazin/pdf/xix-evfolyam-2-szam/paksi_honlapra.pdf Független idéző: 1 Összesen: 3

 

Maráz A., Eisinger A., Hende B., Paksi B., Kun B., Kökönyei Gy., Griffits M., Demetrovics Zs. (2015): Measuring compulsive buying behaviour: Psychometric validity of three different scales and prevalence in the general population and in shopping centres. Psychiatry Research 225: (3) pp. 326-334. (2015) (IF: 2,682) http://www.psy-journal.com/article/S0165-1781(14)01008-7/pdf  Független idéző: 12 Összesen: 28

 

Paksi B., Veroszta Zs., Schmidt A., Magi A., Vörös A., Felvinczi K.(2015): Pedagógus – Pálya – Motiváció I-II. Kutatási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján. Oktatási Hivatal, Budapest

 

Koronczai B, Urban R, Kokonyei G, Paksi B, Papp K, Kun B, Arnold P, Kallai J, Demetrovics Z. (2011)

Confirmation of the three-factor model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples.

CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING 14:(11) pp. 657-664. Független idéző: 28 Összesen: 38

 

Paksi B, Demetrovics Zs (szerk.) (2011) Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában. BudapestL'Harmattan Kiadó, Független idéző: 2 Összesen: 5

 

Paksi B, Arnold P, Kun B, Demetrovics Z. (2011) A különböző szerhasználó magatartások kapcsolódása a magyarországi felnőtt népesség körében: [Different types of substance use behaviors in the Hungarian adult population]

PSYCHIATRIA HUNGARICA 26:(4) pp. 258-266. Független idéző: 4 Összesen: 5

 

Demetrovics Zs, Paksi B, Dúll A (szerk.) (2009) Pláza, ifjúság, életmód: Egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében. BudapestL'Harmattan Kiadó, 350 p. (Kutatások; 10.) Független idéző: 18 Összesen: 21

  Paksi B, Rózsa S, Kun B, Arnold P, Demetrovics Zs. (2009): A magyar népesség addiktológiai problémái: az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika10:(4) Független idéző: 15 Összesen: 21
 

Paksi B. (2009) Populációs adatok alakulása. In: Felvinczi K, Nyírády A (szerk.)

Drogpolitika számokban. 457 p. Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ; L'Harmattan, 2009. pp. 327-387. Független idéző: 6 Összesen: 6
 

Paksi B, Demetrovics Zs (2005) Országos Drogprevenciós Adattár 2005. CD és online adatbázis, Budapest: L’Harmattan Kiadó Független idéző: 10 Összesen:16

  Paksi B.: Drogok és felnőttek. (2003): A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 153 p.(Szakmai forrás sorozat, Kutatások; 4.) (ISBN:963-9457-50-7 ) Független idéző: 30 Függő idéző: 1 Összesen: 31
  Paksi B, Demetrovics Zs. (2002): A drogprevenciós gyakorlat megismerése: A budapesti drogprevenciós programok felmérése és értékelése. Budapest:L'Harmattan Kiadó,334 p. (Szakmai forrás. Kutatások; 2.) (ISBN:963-9457-32-9 ) Független idéző: 22  Összesen: 33
 

Paksi B, Demetrovics Zs, Czakó Á. (2002) Az iskolai drogprevenciós programok értékelése I. rész.

ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 1:(1) pp. 15-37. Független idéző: 13  Összesen: 20

  Elekes Zs., Paksi B. (2001): Drogok és fiatalok. A középiskolások droghasználata, alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén, Magyarországon, Budapest: Ifjúsági- és Sportminisztérium, 136 p.8., ISMertető (ISBN:963002506X ) Független idéző: 34 Összesen: 34
 

Spéder Zsolt, Paksi Borbála, Elekes Zsuzsanna (1999) Anomie and Stratification at the Beginning of the Nineties

In: Kolosi T, Tóth IGy, Vukovich Gy (szerk.) Social Report 1998. 564 p.  Budapest: TÁRKI, pp. 483-505. Független idéző: 11 Összesen: 11

  Elekes Zs., Paksi B. (1996): A magyarországi középiskolások alkohol és drogfogyasztása. ESPAD The European School Survey Project on Alcohol and Drugs 1995. Budapest: Népjóléti Minisztérium,126 p. Független idéző: 31 Összesen: 31
MTMT publikációs lista https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/
Közleménystatisztika 

Saját közlemények száma:    417

Idézetek száma:                 1030

Független idézetek száma:    802

Függő idézetek száma:          226