Paksi Borbála fotó elte kicsi

NÉV

 

TELEFON

E-MAIL

ÁLLAMPOLGÁRSÁG

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Paksi Borbála

A Viselkedéskutató Kft alapítója és ügyvezetője

+36 70452-0404

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

magyar

Izsák, 1964 05. 20.


Jelenlegi munkahely

2014

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, PPK Neveléstudományi Intézet

munkakör

kutató

cím

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3

2001-

Viselkedéskutató Társadalomtudományi és Szolgáltató Kft

munkakör

ügyvezető igazgató

cím

1118 Budapest, Ménesi út 75

Honlap

http://viselkedeskutato.hu

korábbi munkahelyek

2013-2014

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, PPK Pszichológia Intézet - kutató

2005 – 2014

Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, Viselkedéskutató Központ - központvezető

1997 – 2005-

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (később BCE), Pedagógia Tanszék (később Pszichológia és Pedagógia Tanszék) – egyetemi adjunktus

1989 – 1997-

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE, később BKÁE, ill BCE), Szociológia Tanszék – tudományos segédmunkatárs

1987 – 1988

Országos Addiktológiai Intézet - elemző

Tanulmányok

1993 – 1996

BKE Szociológia Tanszék, Ph.D kurzus

1985 – 87

Budapesti Corvinus Egyetem (akkor MKKE) Szociológia másodszak

1983 – 87

BKE Rajk László Szakkollégium

1982 – 87

Budapesti Corvinus Egyetem (akkor MKKE) Közgazdász-tanár Szak

Ösztöndíjak, díjak

2001

Miniszteri elismerő oklevél – drogepidemológiai kutatómunkáért

1998 – 2001

MTA Bólyai János Kutatási Ösztöndíj

1993 – 1996

BKE Szociológia Tsanszék – Ph.D ösztöndíj

1989 – 1990

Magyar Tudományért Alapítvány – Kutatási ösztöndíj

Tisztségek, tagságok

2018-2019

Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület (NSKT), Kábítószer-statisztika fejlesztése munkacsoport – szakértő

2018-

Jogriporter Alapítvány – kuratóriumi tag

2014-

Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT) – kutatási munkacsoport vezető

2006-

Alternatíva alapítvány - kuratóriumi tag

2006-

Magyar Addiktológiai Társaság (MAT) – elnökségi tag

2004-

Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (MADÁSZSZ) – elnökségi tag (2016-tól alelnök)

1998, 2019

Educatio - interdiszciplináris szemle - vendégszerkesztő

2002-2011

Addiktológiai Hungarica – szerkesztőbizottsági tag, epidemiológiai rovat vezetője

1999-2003

Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság – Epidemiológiai szakbizottság - tag

1998-

Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság (tag)

1993-1998

Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság Epidemiológiai Szakbizottság – szakértő

1987-

Magyar Szociológiai Társaság (tag)

Kutatási tapasztalat

kutatások száma

57 kutatás vezetése, összesen 90 kutatás

kutatások

Időtartam

Kutatás megnevezése

szerep

2021-2025

Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív felmérése – társ kutató (NKFIH)

résztvevő kutató

2020-2021

Szenvedélymagatartások megelőzésére irányuló prevenciós beavatkozások feltárása, nemzetközi standardok szerinti leírása (EMMI)

kutatásvezető

2020-2021

A koronavírus járvány egészségpszichológiai, egészségmagatartással kapcsolatos, valamint szociológiai aspektusainak nyomon követése céljából végzett tudományos kutatás

társ kutató

2020-2021

Prevenciós beavatkozásokkal szembeni nyitottsággal és szükségletekkel kapcsolatos kvalitatív információk a szerencsejáték értékesítők és a fiatalok körében (Szerencsejáték Zrt.)

kutatásvezető

2018-2023

Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata: Protektív- és rizikófaktorok az addikciós folyamatok hátterében  (KKP 126835)

résztvevő kutató

2018-2022

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén

résztvevő kutató

2018-2021

Addiktológiai problémák az általános populációban: a trendek nyomon követése és az alkalmazott módszertan megújítása (NKFIH:128604)

Senior kutató

2016-2017

HAJLÉKTALANSÁG ÉS DROGHASZNÁLAT – A hajléktalan populáció drog- és egyéb pszichoaktív szerhasználatának vizsgálata (KAB-KT)

kutatásvezető

2016-2018

Az elterelés keretében végzett megelőző-felvilágosító szolgáltatás tartalmának és közvetlen hatásainak vizsgálata (EMMI)

kutatásvezető

2016-2018

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS – INTÉZMÉNYI ONLINE KUTATÁS TERVEZÉSE - Hazai és nemzetközi gyakorlatokat feltáró háttértanulmány a Károli Gáspár Református Egyetem diplomás pályakövetési kutatási kérdőívéhez (KRE)

kutatásvezető

2015-2019

A viselkedési addikciók integratív szemléletű kutatása (OTKA 111938)

résztvevő kutató

2015-2017

New Psychoactive Substances: transnational project on different user groups, user characteristics, extent and patterns of use, market dynamics, and best practices in prevention (Európai Unió Bizottsága, azonosító HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7077)

résztvevő kutató

2015-2016

A felsőoktatási Diáktanácsadó Irodák monitoring rendszerének kidolgozása (FETA, HÖOK,  EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság

résztvevő kutató

2015-2016

A szerencsejáték tevékenység kockázatainak csökkentésére irányuló, valamint egyéb függőségek megelőzését közvetlenül vagy közvetve megcélzó programok feltárása (Szerencsejáték Zrt.)

kutatásvezető

2015

Prevenciós beavatkozásokkal szembeni nyitottsággal és szükségletekkel kapcsolatos kvalitatív információk a szerencsejáték értékesítők és a fiatalok körében (Szerencsejáték Zrt.)

kutatásvezető

2015

Élő jelentés a magyarországi droghelyzetről

kutatásvezető

2015

A 14-24 év között populáció körében tervezett, a szerencsejáték tevékenység kockázatainak csökkentésére irányuló prevenciós tevékenység szakmai megalapozása (Szerencsejáték Zrt.)

kutatásvezető

2014

A magyarországi szerencsejáték termékek kockázati potenciáljának mérésére alkalmas mérőeszköz felülvizsgálata (Szerencsejáték Zrt.)

kutatásvezető

2014

„HiperSuli” program kontextusa (Telenor, társadalmi felelősségvállalási program)

kutatásvezető

2014

Szükségletfelmérés a Kaposvár Megyei Jogú Város 2013-2020 közötti időszakra szóló drogellenes stratégiájához tartozó cselekvési terv aktualizálásához (Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata)

kutatásvezető

2014-2015

A „Dro§osultság - Egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete” c. NCTA Projekt értékelése (MADÁSZSZ, NCTA)

kutatásvezető

2014-2015

„A pedagógusok és pedagógusjelöltek pályamotivációinak vizsgálata és a pedagóguspálya megítélése az életpályamodell elemeivel összefüggésben” c. kutatás (OH. TÁMOP-3.1.5./12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” c. kiemelt project)

résztvevő kutató

2013-2016

Kísérlet a társadalmi kontroll „Janus arcúságának” megismerésére – a droghasználat társadalmi konstrukciójának példáján – társ kutató (OTKA 109375)

résztvevő kutató

2013

ÁROP-2.2.18 „Közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzés és azokról tájékoztatás” (NETEN A HIVATAL) című kiemelt projekt megvalósítása keretében a közszolgálati tisztviselők e-közigazgatási fel-kézültségének és motivációjának vizsgálata

kutatásvezető

2013

“KÖZ-ÉRZET 2013”- társadalomtudományi kutatás a népesség társadalmi közérzetének feltárása érdekében (résztvevő kutató) (ELTE TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030)

résztvevő kutató

2013

Erőforrás- és igényfelmérés a MADÁSZSZ tagszervezetek körében (MADÁSZSZ)

kutatásvezető

2012-2013

Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2010) résztvevő kutató) (KSH)

résztvevő kutató

2012

A magyarországi szerencsejáték termékek kockázati potenciáljának mérésére alkalmas mérőeszköz kidolgozása (Szerencsejáték Zrt.)

kutatásvezető

2012

A drogfogyasztók társadalmi reintegrációja – kvalitatív vizsgálat (Nemzeti Drog Fókuszpont)

kutatásvezető

2012

A drogprevenció magyarországi helyzete – kvalitatív vizsgálat (Nemzeti Drog Fókuszpont)

kutatásvezető

2011-2012

A zuglói közoktatási intézmények 7-12. évfolyamain tanulók drogérintettségének, és prevenciós szükségleteinek becslése (Zuglói Önkormányzat)

kutatásvezető

2011-2015

Az addikciós zavarok spektrumszemléletének személyiség-pszichológiai megalapozása (résztvevő kutató, OTKA)

résztvevő kutató

2010-2011

A drogproblémával kapcsolatos ellátás fejlesztésének megalapozása céljából szükséglet-meghatározás elkészítése Budaörs városban (Budaörsi KEF)

kutatásvezető

2009-2013

A Pálcától a szép szóig (OTKA 75295)

résztvevő kutató

2009-2010

A különböző addiktológiai problémák összefüggésének vizsgálata fiatal felnőttek körében (SzMM)

kutatásvezető

2009-2010

A problémás kannabisz-használat, valamint a nagyivás kialakulásának és intenzifikálódásának személyiség- és szociálpszichológiai, továbbá motivációs háttere egytemista és középiskolás populáción (résztvevő kutató) (SzMM)

résztvevő kutató

2009-2010

Drogfogyasztás és posztadoleszcencia - feltáró viszgálat a fiatal felnőtt populáció körében (résztvevő kutató) (SzMM)

résztvevő kutató

2009-2010

Helyzetfelmérés a "Függő(k) kapcsolatok„- a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködésének fejlesztése az ország három régiójában c. projekthez (TÁMOP)

kutatásvezető

2009

A budaörsi diákok alkohol- és drogfogyasztása, valamint dohányzása (Budaörsi KEF)

kutatásvezető

2009

Reprezentatív kutatás/felmérés készítése és elemzése a közoktatás rendszerében alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenő vélekedések és reagálások vizsgálata (OM)

kutatásvezető

2008

Jogerősen fogvatartottak kábítószerhasználata (NDI)

kutatásvezető

2007-2008

Háziorvosok kábítószer-problémával összefüggő ismereteinek és attitűdjeinek feltérképezése (SzMM KAB-KT-07-0022)

résztvevő kutató

2007-2008

Kábítószerügyi kutatások adattárának kialakítására vonatkozó rendszerterv kidolgozása (SzMM)

kutatásvezető

2007-2008

A nem iskolai színtéren megjelenő prevenciós programok feltérképezése (SzMM, Drog Fókuszpont)

kutatásvezető

2007-2008

A közoktatásban tanuló diákok drogérintettségének a családi háttérrel valamint az iskola intézményével összefüggő tényezőinek vizsgálata, adatfúziós technikák segítségével (Oktatásért Közalapítvány)

kutatásvezető

2007

Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról – OLAAP (NDI, Drog Fókuszpont)

kutatásvezető

2006-2007

A fővárosi hajléktalan populáció drogérintettségének becslése (NDI)

kutatásvezető

2006-2007

Zalaegerszegi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása (KIÚT Drogellenes Alapítvány)

kutatásvezető

2006

A Civil Falu hatékonyságvizsgálat (MADÁSZSZ)

kutatásvezető

2006

A közoktatási intézményekben a 2005. évi, ICSSZEM-OM támogatásával folyó iskolai egészségfejlesztő-drogmegelőzési tevékenység értékelésére irányuló kutatás, monitoring rendszer kialakítása (ICSSZEM)

kutatásvezető

2006

A budaörsi diákok alkohol- és drogfogyasztása, valamint dohányzása (Budaörsi KEF)

kutatásvezető

2005-2006

Az iskolai prevenciós programok humánerőforrás összetétele (ICSSZEM)

kutatásvezető

2005

Egy speciális populáció droghasználata – „Sziget vizsgálat”(ICSSZEM)

kutatásvezető

2005

A Civil Falu hatékonyságvizsgálat (ICSSZEM)

kutatásvezető

2005-2006

A 9-10. évfolyamos középiskolások drogfogyasztása Budapesten 2005-ben (NDI)

kutatásvezető

2004-2005

A 11-12. évfolyamos középiskolások drogfogyasztása Budapesten 2004-ben (Fővárosi Önkormányzat)

kutatásvezető

2004-2005

A felnőtt lakosság drogfogyasztókkal, drogfogyasztással kapcsolatos attítűdjeinek kvalitatív vizsgálata (GYISM)

kutatásvezető

2004

Jogerősen fogvatartottak kábítószerhasználata (BVOP)

kutatásvezető

2004

Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek alkohol- és drogfogyasztása (ESZCSM)

résztvevő kutató

2003-2005

Pedagógusok mentálhigiénés állapota (OKI)

kutatásvezető

2003-2004

Reprezentatív felmérés a közoktatási rendszerben alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztési programokról (OM)

kutatásvezető

2003-2004

Fővárosi 11-12. évfolyamos középiskolások alkohol és droghasználata (Fővárosi Önkományzat)

kutatásvezető

2002-2005

„Fények és árnyak” - Rizikótényezők, prevenciós szükségletek és lehetőségek (NKFP)

résztvevő kutató

2002-2003

Fiatal felnőttek alkohol- és drogfogyasztási szokásai (NKFP-ISM)

résztvevő kutató

2002-2003

A Magyarországi középiskolások alkohol- és egyéb drogfogyasztása, 2003-ban (OTKA-ISM)

résztvevő kutató

2002

A budapesti középiskolások alkohol- és drogfogyasztása (ISM)

kutatásvezető

2001-2003

A demográfiai folyamatok társadalmi-gazdasági beágyazottsága (NKFP)

résztvevő kutató

2001

Az iskolai prevenciós programok felmérése és értékelése (ISM)

kutatásvezető

2000-2001

A felnőtt népesség alkoholfogyasztása és droghasználata Magyarországon (ISM)

résztvevő kutató

2000

Egy speciális populáció szenvedélyszer használata – Pepsi sziget 2000” (ISM)

kutatásvezető

1999-2001

„Az öngyilkosság-eloszlás magyarországi sajátosságainak szociológiai vizsgálata” – kutatószeminárium (FKFP-EFKI)

résztvevő kutató

1999-2000

Az értékrend és a drogfogyasztás kapcsolatának vizsgálata a budapesti középiskolások körében (ISM)

kutatásvezető

1998-2000

Az oktatásból kimaradó fiatalok drogfogyasztásának vizsgálata (OKTK)

kutatásvezető

1998-2001

„Középiskolások dohányzása, alkohol- és drogfogyasztása” – Az ESPAD’99 Európai Összehasonlító Iskolavizsgálat magyarországi projektje (OTKA)

résztvevő kutató

1997-1998

A politikai elit értékrendszerének vizsgálata (Soros Alapítvány, kutatásvezető: Balázs János)

résztvevő kutató

1996-1998

Az intravénás drogfogyasztás ártalomcsökkentésére létrehozott tűcsere program hatékonyságának vizsgálata (Swiss Hungarian AIDS Prevention Projekt, résztvevő kutató)

résztvevő kutató

1996-1997

„Drogos rizikócsoportok” c. kutatás (Finanszírozó: IM.Bv.Op.)

kutatásvezető

1995-1997

Európai összehasonlító vizsgálat a középiskolások alkohol és drogfogyasztásáról. A kutatás koordinátora: Európa Tanács Pompidou Csoport (Finanszírozó: Népjóléti Minisztérium)

résztvevő kutató

1995-1997

A magyarországi droghelyzet átfogó elemzése (OTKA)

kutatásvezető

1993-1995

"Intézményen kívüli drogfogyasztók vizsgálata" c. kutatás (OTKA)

kutatásvezető

1992-1995

Az alkoholfogyasztás és az öngyilkosság regionális összefüggései (OTKA, résztvevő kutató)

résztvevő kutató

1992-1993

Kábitószerfogyasztás elterjedettsége budapesti középiskolások körében. (OTKA, kutatásvezető: Elekes)

kutatásvezető

1990-1991

A drogfogyasztás magyarországi epidémiája, intézményi adatok tükrében. (MTA TBZ 5. alirány, résztvevő kutató)

résztvevő kutató

1990

Kábítószer-fogyasztással kapcsolatos lakossági attitűdök, valamint bizonyos szerek elterjedettségének vizsgálata normál populáción.(TÁRKI omnibusz vizsgálat)

résztvevő kutató

1989-1990

"A magyarországi drog-scéna egyes sajátosságai" c. kutatás. (MHB "Magyar tudományért" Alapítvány)

kutatásvezető

1988-1999

Alkoholisták rehabilitációjával kapcsolatos problémák vizsgálata.(Országos Alkohológiai Intézet)

kutatásvezető

1986-1990

"A magyarországi drogfogyasztók egyes csoportjainak szociológiai jellemzői" c. kutatás (Társadalomtudományi Intézet, résztvevő kutató)

résztvevő kutató

Publikációk

MTMT https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10027465  

Saját közlemények száma:     545

Idézetek száma:                     2087

Független idézetek száma:    1623