Szervezet szociológiai kutatások

  • Az iskolai prevenciós programok humánerőforrás összetétele (2005-2006, ICSSZEM)
  • Pedagógusok mentálhigiénés állapota (2003-2005, OKI)