Beavatkozások monitorozása, értékelése

  • Szenvedélymagatartások megelőzésére irányuló prevenciós beavatkozások feltárása, nemzetközi standardok szerinti leírása (2020-2022, MAT/EMMI)
  • Erőforrás- és igényfelmérés, illetve a MADÁSZSZ tevékenységének értékelése a tagszervezetek körében (2013, MADÁSZSZ)
  • A drogfogyasztók társadalmi reintegrációja – kvalitatív vizsgálat (2012, Nemzeti Drog Fókuszpont)
  • A drogprevenció magyarországi helyzete – kvalitatív vizsgálat (2012, Nemzeti Drog Fókuszpont)
  • Helyzetfelmérés a "Függő(k) kapcsolatok„- a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködésének fejlesztése az ország három régiójában c. projekthez (2009-2010, TÁMOP)
  • A Drogterápiás intézetek tevékenységének monitorozása (2009, SZMI-NDI)
  • A nem iskolai színtéren megjelenő prevenciós programok feltérképezése (2007-2008, SzMM, Drog Fókuszpont)
  • A Civil Falu hatékonyságvizsgálat (2006, MADÁSZSZ)
  • A Civil Falu hatékonyságvizsgálat (2005, ICSSZEM)