Az iskola világának megismerésére irányuló kutatások

  • Országos kutatás diákok körében a gyermekek olvasástechnikai tudásának és szövegértésének feltérképezésére, sztenderdizálás (2015-2019, Meixner Alapítvány)
  • DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS – INTÉZMÉNYI ONLINE KUTATÁS TERVEZÉSE - Hazai és nemzetközi gyakorlatokat feltáró háttértanulmány a Károli Gáspár Református Egyetem diplomás pályakövetési kutatási kérdőívéhez (2016, KRE)
  • HiperSuli” program kontextusa (2014, Telenor, társadalmi felelősségvállalási program)
  • "A pedagógusok és pedagógusjelöltek pályamotivációinak vizsgálata és a pedagóguspálya megítélése az életpályamodell elemeivel összefüggésben” c. kutatás (2014-2015, OH. TÁMOP-3.1.5./12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” c. kiemelt project)
  • A zuglói közoktatási intézmények 7-12. évfolyamain tanulók drogérintettségének, és prevenciós szükségleteinek becslése (2011-2012, Zuglói Önkormányzat)
  • Zalaegerszegi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása (2006-2007, KIÚT Drogellenes Alapítvány)
  • A 9-10. évfolyamos középiskolások drogfogyasztása Budapesten 2005-ben (2005-2006,NDI)
  • A 11-12. évfolyamos középiskolások drogfogyasztása Budapesten 2004-ben (20034-2005, Fővárosi Önkormányzat)
  • A budapesti középiskolások alkohol- és drogfogyasztása (2002, ISM)