A Viselkedéskutató Társadalomtudományi és Szolgáltató Kft multi-diszciplináris témákban végez komplex társadalomtudományi kutatásokat, a szociológia, az epidemiológia, a szociálpolitika, a pedagógia, a szociálpszichológia, illetve bizonyos a gazdasági tudományok szemléletmódját és eszköztárát felvonultatva.
A munkája során képviselt interdiszciplinaritást a Kft. széles szakmai kapcsolatrendszere révén tudja biztosítani. A Viselkedéskutató Kft. kutatásaiba, projektjeibe rendszeresen bekapcsolódnak Pl. az ELTE Pszichológiai Intézetének munkatársai (Pl. Demetrovics Zsolt, Felvinczi Katalin), valamint számos PhD hallgató. Szervezeti és szakmai kapcsolataink kiterjednek valamennyi jelentősebb alkohol- és drogkutató központra, valamint nemzetközi szervezetekre (EMCDDA, WHO, Európa tanács). Kutatási eredményeinket rendszeresen bemutatjuk hazai és nemzetközi konferenciákon.

Kutatási területek:
- Drogepidemiológiai kutatások
- Egyéb addikciók elterjedtségére irányuló kutatások
- Az iskola világának megismerésére irányuló kutatások
- Beavatkozások monitorozása, értékelése
- Szükségletfelmérések
- Szervezet szociológiai kutatások
- Egyéb

A fenti tematikákban az elmúlt másfél évtizedben végzett kutatások során a Viselkedéskutató Kft az adatgyűjtési és adatelemzései módszerek széles repertoárját használta. A kutatások jelentős része nagy mintás kvantitatív kutatás, melyek során különböző adatfelvételi technikákat (face to face, önkitöltős, online, valamint kombinált eljárások), és adatfeldolgozási módszereket (leíró statisztikák, többváltozós modellek, hatásvizsgálati módszerek) alkalmaztunk. Ezen kutatások az adatfelvételek előkészítési és/vagy az adatok értelmezési folyamatának részeként esetenként kvalitatív elemeket is tartalmaztak, az utóbbi években pedig számos olyan vizsgálatot is végzünk, ahol a kvalitatív technikák önálló módszertanként szerepelnek.